L'escola

Cal afrontar la diversitat dels nostres fills, no oblidant que l’escola per la que es treballa és una escola pública i inclusiva. Així cal tenir en compte la personalitat de cada alumne fugint de plantejaments uniformitzadors. Per això els menús, la gestió dels grups i les activitats proposades han de respectar i posar en valor aquesta diversitat (al·lèrgies, alumnes amb dificultats...).

 

En definitiva cal integrar la filosofia educativa de l’Escola Renaixença en la gestió de les hores de menjador.

 

Cal reconèixer, per tant, l’estímul de la direcció de l’Escola Renaixença i de l’AMPA per promoure i encoratjar aquests canvis. La Mariona sorgeix, en part, d’aquest impuls.